MİMAR KEREM FİDAN
0542 556 4006
MİMAR İBRAHİM ATALA
0531 739 08 45
Sancaktepe / İstanbul
Abdurrahmangazi mah. Ebubekir Cad.
No:38 A Blok D:1 ALP PLAZA

İMAR BARIŞI NEDİR?

 
Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.
Başvurularınızı doğru ve Bakanlığın belirlemiş olduğu şartlara uygun şekilde gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan ekibimiz siz vatandaşlarımızın hizmetindedir. Unutmayın son gün 31 Aralık 2018 !

 

Yapı Kayıt Belgesi Müracaatı
 

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili olarak, müracaatta bulunabilirsiniz. Unutmayın! Müracaat için son gün 31/12/2018

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli ve Ödemesi
 
Yapı Kayıt Belgesi, yapının bulunduğu arasanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda %3, ticari kullanımlarda %5 oranındadır. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanlarının ayrı ayrı belirlenen katsayı ile çarpılması suretiyle belirlenir.
Yapı maliklerini, yapı kayıt belgesi bedeline, karma kullanımlı binalarda bağımsız birimlerinin konut veya işyeri olmasına göre belirlenen bedel miktarında, konut veya ticaret olarak tek kullanımlı yapılarda ise eşit olarak katılmak zorundadır.
Yapının tamamını etkilemeyen aykırılıklarda aykırılık hangi bağımsız bölümler ile ilgili ise o bağımsız bölümlerin maliklerinin kendi paylarına düşen bedeli ödemeleri durumunda aykırılığı olan bağımsız bölüm belirtilerek Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.
Yapı kayıt belgesi müracaatı için bakanlığa hemen ödeme yapmanız şart değildir. İşlemlerinin başlatılır, kayda girer. Belirlenen bu bedelleri ise en geç 31/12/2018 tarihine kadar ödeyebilir akabinde yapı kayıt belgenizi teslim alabilirsiniz. Yapı kayıt belgenizi teslim alana kadar firmamız takibini sizin yerinize yapacaktır.

 

Yapı Kayıt Belgesinin Kullanım Yerleri
 

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuata tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi isteniliyor ise, Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelinin 2. kez ödenmesi ile tüm tapu maliklerinin muvafakatı olması şartıyla Kat Mülkiyeti tesisi sağlanması mümkündür.
Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım tadilatları yapılabilir.

 

Yapı Kayıt Belgesinin Geçerlilik Süresi
 

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

 

İmar Barışı Uzmanı
 
MİMAR
KEREM FİDAN 
0542 556 40 06

MİMAR
İBRAHİM ATALA 
0531 739 08 45

iletişim
www.mfamimarlik.net
Abdurrahmangazi mah.
Ebubekir Cad. no : 38 / 1 A Blok ALP PLAZA
Sancaktepe / İSTANBUL
mfamimarilk.net@gmail.com
0542 556 40 06
0531 739 08 45
Sayfalar